Airshoppen Taxfree

INTEGRITETSPOLICY

Sunclass Airlines förstår och respekterar hur viktigt det är att skydda dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy fastställer på vilken grund vi behandlar personuppgifterna vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller till oss gällande ditt förhållande med oss som en kund eller en potentiell kund. 

Informationen kan samlas in via våra webbplatser (”webbplatserna”), vårt kontaktcenter, våra mobila applikationer (”appar”), eller våra sociala mediekanaler (nedan gemensamt kallade våra ”tjänster”). Läs följande information noggrant.

När du genomför ett köp eller på annat vis lämnar dina personuppgifter till oss kan vi överföra, lagra eller behandla dessa uppgifter enligt beskrivningen nedan. Vi tar alla steg som rimligen behövs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.  Om du inte går med på dessa användarvillkor ska du varken använda webbplatsen eller hämta något material från den.

Vem gäller denna integritetspolicy för?

Denna integritetspolicy gäller personuppgifter som behandlas av Sunclass Airlines ApS, vilket är en juridisk person som tillhandahåller tjänsterna i Airshoppen.

Organisationen driver följande webbplatser:

airshoppen.dk, airshoppen.se, airshoppen.no, airshoppen.fi, airshoppen.de, airshoppen.be, airshoppen.nl, airshoppen.co.uk, airshoppen.com, sunclassairlines.dk.

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in om dig och varför samlar vi in dem?

Vi samlar in personuppgifter som rör dig och eventuella andra personer som ingår i din bokning.  De uppgiftstyper som vi samlar in är information som du personligen lämnar till oss, information som vi samlar in från dig eller noterar om dig samt information som vi samlar in från tredje parter.

Personuppgifter som du lämnar till oss

(a) När du genomför ett köp kan vi fråga om namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi behöver samla in dessa uppgifter för att kunna arrangera de tjänster du frågar efter.

(b) Om du deltar i en tävling eller kampanj, fyller i ett frågeformulär eller en undersökning om kundtillfredsställelse eller rapporterar ett problem med en av våra tjänster samlar vi in ditt namn och din relevanta kontaktinformation för att kunna erbjuda dig den bästa möjliga kundservicen, kundupplevelsen och kundnöjdheten.

(c) Om du kontaktar oss för att ändra eller beställa tillval till din resa kommer vi att registrera ditt e-postmeddelande eller din andra form av korrespondens i vårt system för att säkerställa att du får den bästa möjliga servicen på din resa. Om du ringer oss kan vi övervaka och/eller spela in telefonsamtalet i utbildnings- eller kundservicessyften.

(d) Om du flyger till länder där APIS-information (Advance Passenger Information System) krävs kommer vi att be dig att lägga in din passinformation innan du reser in i landet i fråga. Vi samlar in dessa uppgifter eftersom vi har en rättslig skyldighet enligt internationella lagar att överföra denna passagerarinformation innan vi avgår till destinationslandet.

Meddela oss om något måste ändras så att vi kan säkerställa att denna information är aktuell, korrekt och fullständig.

Personuppgifter som vi samlar in och/eller noterar om dig 

Med utgångspunkt i hur du tidigare har använt våra tjänster, dina aktiviteter på vår webbplats och våra sociala mediekanaler samt dina interaktioner med vårt kontaktcenter samlar vi in följande personuppgifter om dig:

(a) Vi samlar in information om dina besök på våra webbplatser och appar (inklusive men inte begränsat till trafikuppgifter, platsuppgifter och webbloggar) oberoende av om detta krävs för våra egna syften eller för något annat syfte, samt från de resurser som du får åtkomst till. Vi kan utnyttja tekniktjänster som tillhandahålls av tredje parter, t.ex. Google Analytics, för att administrera våra tjänster.

(b) Vi samlar in information om vilken/vilka webbplatser du besökte innan du klickade på en länk till våra webbplatser, vilka sidor du besökte på våra webbplatser och hur länge du stannade på varje sida.

(c) Vi kan samla in uppgifter om din dator (eller om din mobila enhet/surfplatta) inklusive, när detta är möjligt, IP-adress, operativsystem, platsinformation, typ av webbläsare och cookie-ID. Detta kan göras i systemadministrativa syften, i marknadsföringssyften (både våra egna och för tredjepartsannonsörer till vilka vi tillhandahåller annonseringstjänster) och för att rapportera sammanställd information till våra annonsörer. Detta är statistiska uppgifter kopplade till våra användares surfvanor och -mönster, och ingen av de rapporter vi lämnar vidare identifierar individuella användare.

Personuppgifter som erhålls från andra källor 

Vi kan också få dina personuppgifter från tredje parter som samlar in uppgifter om dig på uppdrag av oss.  Detta omfattar:

(a) Om du informerar en tredje part om att du skulle vilja ha marknadskommunikation från Airshoppen kommer dina kontaktuppgifter och önskemål gällande marknadsföring att överföras till oss på ett säkert sätt.

(b) Om du bokar en resa via en tredjepartsarrangör kommer vissa personuppgifter som är relevanta för din bokning (som namn, e-postadress, bokningsnummer och adress samt eventuella specialkrav som du kan ha) att överföras till oss för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som du har begärt/bokat.

Var sparar vi dina uppgifter och vem delar vi dem med?

Dina personuppgifter sparas på en kombination av våra egna system och system tillhörande leverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla våra tjänster. 

När du lämnar dina personuppgifter till oss är det nödvändigt för oss att skicka vissa uppgifter till behandling och lagring hos relevanta tredje parter, till exempel i) de tekniska partner som administrerar de tjänster som vi tillhandahåller, flygplatser och marktjänstföretag så att de kan leverera de arrangemang och den hjälp du behöver, samt ii) tredje parter i anslutning till färdigställda formulär och kundfeedback.

Vissa av dessa tredje parter kan befinna sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Organisationer utanför EES kanske inte är föremål för samma nivå av dataskyddskontroll som de inom Storbritannien och EES.   Vi försöker alltid undvika att överföra dina uppgifter till tredje parter utanför EES om inte:

(a) Dina personuppgifter omfattas av en eller flera relevanta rättsliga skyddsåtgärder. Sådana skyddsåtgärder kan omfatta standardavtalsklausuler i en form som godkänns av relevanta tillsynsmyndigheter eller att våra leverantörer har skrivit under en oberoende integritetsplan godkänd av relevanta tillsynsmyndigheter (som US Privacy Shield).

(b) Överföringen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig.

För att du ska kunna åka utomlands kan vi vara tvungna att lämna ut vissa av dina personuppgifter till offentliga myndigheter eller andra institutioner, t.ex. myndigheter som ansvarar för invandring, gränskontroll, säkerhet och antiterrorismarbete.  Även när vi inte är skyldiga att lämna ut uppgifter till sådana myndigheter kan vi när detta är lämpligt utöva vår beslutanderätt för att hjälpa dem att upptäcka och förhindra brottslig aktivitet.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till alla företag i vår koncern i affärssyften (dessa affärssyften inkluderar att spara dina uppgifter i centrala/delade system för att administrera bokningar och kundsupport på resmålen). I denna policy innebär företag i vår koncern våra dotterbolag, vårt moderholdingbolag samt dettas dotterbolag.

Vi kan lämna ut dina uppgifter till relevanta tredje parter i syfte att upptäcka och förhindra bedrägliga betalningar eller bokningar.

Hur använder vi oss av dina uppgifter när vi tillhandahåller våra tjänster till dig?

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig använder vi de uppgifter som står till vårt förfogande på en rad olika sätt.  Vi behandlar dina uppgifter antingen för att det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla villkoren i ett avtal som du ingått eller för att vi har legitima affärsskäl att göra detta. 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra följande aktiviteter som är nödvändiga i anslutning till ett avtal som du har ingått eller eftersom du har bett oss att göra något så att du kan ingå ett avtal:

(a) Intern administration av ditt köp och extern kommunikation av ditt köp till våra leverantörer för att säkerställa att de tjänster som du efterfrågat arrangeras.

(b) Att kommunicera med dig gällande din bokning eller ditt köp. Detta innefattar att skicka dig en bekräftelse och relevanta dokument.

Vi kan använda och behandla dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen nedan när detta är nödvändigt för att vi ska kunna utföra aktiviteter som faller under våra legitima affärsintressen:

(1) För att förbereda din kundupplevelse:

(1a) För att låta dig använda interaktiva funktioner på våra webbplatser och i våra appar, när du väljer att göra detta.

(1b) För att säkerställa att innehållet på våra webbplatser samt i våra appar och bokningssystem presenteras på det sätt som är mest effektivt för dig och din enhet.

(1c) För att meddela dig om ändringar av våra tjänster.

(2) För att skydda vår verksamhet mot finansiella förluster:

(2a) För att kräva in skulder och för kreditkontroller.

(2b) För betalkortsverifikationer (inklusive med hjälp av system som Google reCAPTCHA på vissa av våra webbplatser för att säkerställa att endast genuina köp genomförs).

(2c) För att upptäcka och förhindra bedräglig eller brottslig verksamhet.

(3) För att marknadsföra vår verksamhet och förbättra våra produkter och tjänster:

(3a) Du kan invända mot och avregistrera dig från onlinebaserad marknadsföringsinformation. Detta alternativ ingår i alla marknadsföringsmeddelanden vi skickar till dig.  Se avsnittet ”När och hur använder vi dina personuppgifter för marknadsföringssyften?” för mer information.

(3b) För att kontakta dig om du skickar oss en förfrågan via vår webbplats men inte genomför en bokning, för att kontrollera om det uppstod ett problem eller om du behöver hjälp att färdigställa bokningen.

(3c) För interna utredningar/analyser för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och produkter och för att utveckla nya produkter genom att:

(i) bjuda in kunder till att ta del i undersökningar eller grupper för kund-/affärsdiskussioner

(ii) använda sammanställda kunduppgifter för att fatta välgrundade beslut med utgångspunkt i analys av kundbokningar/köptrender och -beteende.

(3d) För att kontakta dig genom riktad reklam som visas online via sociala medier eller andra plattformar drivna av vårt eget och andra företag. Du kan motta reklam baserad på uppgifter om dig som vi antingen har levererat till plattformen eller eftersom plattformen har identifierat dig som en person med egenskaper som motsvarar de egenskaper som vi specificerat. För ytterligare information kan du läsa hjälpsidorna på de plattformar där du mottar reklamen:

(i) För att erhålla mer information om dig genom att dela dina personuppgifter med teknikföretag eller -plattformar som kan inneha uppgifter om dig och som kan matcha sina register med våra.  Antingen vi eller dessa företag kan använda cookies för att matcha de personuppgifter som vi innehar om dig (se också vår cookiepolicy). 

(4) För att understödja eventuella företagsförsäljningar eller -förvärv:

(4a) Om vi säljer eller köper någon verksamhet eller några tillgångar kan vi lämna ut dina personuppgifter till potentiella säljare eller köpare av sådana verksamheter eller tillgångar.

Vi kan använda och behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan när vi anser att det är i ditt vitala intresse att vi gör detta:

(5) För att hjälpa dig eller för att säkerställa att du får hjälp från tredje part om det skulle ske en olycka eller uppstå en krissituation.

Vi kan använda och behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan när vi har ditt samtycke att göra detta:

(6) För att hjälpa dig eller för att säkerställa att du får hjälp från tredje part om du har särskilda krav vad gäller medicin, hälsa eller diet.

(7) För att skicka dig marknadsföringskorrespondens om våra produkter och tjänster när vi har bett om ditt samtycke att göra detta. Se avsnittet ”När och hur använder vi dina personuppgifter för marknadsföringssyften?” för mer information.

Vi kan använda och behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan när vi har en rättslig skyldighet att göra detta:

(8) För att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Detta kan inkludera att proaktivt kontakta dig om vi behöver lösa några problem som du upplever eller har upplevt med bokningar/köp.

När och hur använder vi dina personuppgifter för marknadsföringssyften?

Här kan du få mer information om våra marknadsföringsaktiviteter, inklusive när och hur vi kan kontakta dig och hur du kan välja att inte ta emot marknadskommunikation.

Om du har gjort en förfrågan eller genomfört ett köp via en av våra webbplatser eller via vårt kontaktcenter kan vi använda dina personuppgifter för att kontakta dig på de sätt som lagen tillåter, dvs. via post, elektronisk kommunikation och/eller via telefon med information och erbjudanden som gäller produkter eller tjänster vilka kan bokas/köpas via Sunclass Airlines. Detta gör vi endast om du inte har avregistrerat dig från sådan marknadskommunikation på den plats där vi samlade in dina kontaktuppgifter.

Om du inte ännu har skickat in en förfrågan eller genomfört ett köp kommer vi enbart att skicka dig information och erbjudanden via e-post eller SMS om du uttryckt ett intresse för att motta sådan marknadskommunikation antingen direkt till oss eller genom att meddela en tredje part att du skulle vilja ta emot marknadsföring från oss.  

Vi kommer inte att skicka dina kontaktuppgifter till någon tredje part utan ditt uttryckliga godkännande om det inte är till en av våra affärspartner som bidrar till leveransen av Sunclass Airlines tjänster eller produkter, så att den tredje parten i fråga kan kontakta dig eller skicka dig marknadskommunikation. 

Hur anpassar vi vår marknadskommunikation efter dig:

Vi försöker säkerställa att vår marknadskommunikation och reklam är relevant för dig. Därför arbetar vi med tredje parter för att erbjuda en bättre upplevelse för kunder och potentiella kunder.

Med hjälp av ny teknik och i samarbete med våra reklambyråer och aktiveringsplattformar för marknadsföring (som kan innefatta företag som Dentsu Aegis Network och Converto Inc) kan vi använda dina personuppgifter på följande sätt:

(a) För att försöka säkerställa att all marknadskommunikation som vi skickar till dig gäller produkter och tjänster som troligtvis kan intressera dig.

(b) För att anpassa och registrera vår digitala marknadsföring (som våra bannerannonser) och våra länkar från webbplatser som tillhör våra marknadsföringspartner. Denna digitala marknadsföring kan omfatta marknadsföring kopplad till Sunclass Airlines eller marknadsföring kopplad till tredje parter till vilka vi tillhandahåller reklamtjänster.

Våra affärspartner och annonsnätverk (inklusive Google Double Click for Publishers) kan också visa reklam för dig på våra webbplatser.  Vi tillåter tredje parter att samla uppgifter om dina aktiviteter online med hjälp av cookies och annan teknik. De tredje parterna kan omfatta andra Sunclass Airlines-företag eller våra leverantörer/affärspartner som samlar in uppgifter när du tittar på eller interagerar med en annons på en av våra webbplatser eller annonsnätverk.  Vi samlar också in uppgifter om dina aktiviteter online med hjälp av cookies och annan teknik när du använder andra webbplatser än våra webbplatser så att vi kan leverera reklamtjänster till tredje parter. Med hjälp av denna teknik kan vi visa reklam för dig som är kopplad till en tredje part på andra webbplatser baserat på vilka sidor du besöker och annat beteende när du besöker våra webbplatser.

De uppgifter som samlas in av dessa tredje parter kan användas för att förutsäga dina preferenser eller intressen samt för att visa reklam som är relevant för dessa förmodade intressen på våra webbplatser eller på internet. Du kan läsa vår cookiepolicy för mer information. 

Vad du ska göra om du inte vill motta marknadskommunikation från oss:

Vi förstår att du kanske inte vill att vi kontaktar dig, och det respekterar vi.  Du kan enkelt välja bort marknadsföring eller avregistrera dig från den.

Du har alltid rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyften. Du kan utöva din rätt att förhindra en sådan behandling genom att välja alternativet ”Ingen marknadsföring” på formulären som vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan också utöva denna rätt vid en valfri senare tidpunkt genom att skicka en begäran om avregistrering till Customer Services, Airshoppen, Handlingsvej Øst 7, Hangar 276, 2791 Dragør, Danmark.

Dina rättigheter när det gäller eventuella personuppgifter om dig som vi kan inneha:

Enligt GDPR och dataskyddslagen har du ett antal rättigheter gällande dina personuppgifter.

Din rätt att få tillgång till dina personuppgifter

I många fall har du rätt att begära tillgång till uppgifter.  Detta betyder att du kan begära tillgång till de uppgifter som vi har sparade om dig.  Om vi går med på att överföra dina personuppgifter antingen till dig eller till andra å dina vägnar kommer vi att göra detta utan kostnad. 

Vi kan be om identitetsbevis och tillräcklig information om dina interaktioner med oss för att vi ska kunna hitta dina personuppgifter.  Du kommer att ombes att tillhandahålla denna information innan vi ger en kopia av några av dina personuppgifter som vi innehar till dig eller till en annan person å dina vägnar. Vi kan inte ge dig en kopia av dina personuppgifter om uppgifterna i fråga berör andra individer eller om vi har en rättslig grund för att hålla inne uppgifterna. 

Se avsnittet ”Hur du kontaktar oss” om du vill begära tillgång till dina uppgifter.

Din rätt att få dina personuppgifter rättade eller uppdaterade

Det är viktigt för oss att dina uppgifter är korrekta och vi använder metoder som gör det enklare för dig att se över och rätta uppgifter som vi innehar om dig.

Om du ändrar namn, adress eller e-postadress eller upptäcker att andra uppgifter vi innehar om dig är felaktiga eller inaktuella kan du informera oss om detta genom att kontakta vår kundtjänst här.  

Din rätt att återta ditt samtycke

Om den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen i avsnittet ”Hur använder vi oss av dina uppgifter när vi tillhandahåller våra tjänster till dig?” är samtycke kan du när som helst återta detta samtycke.  Om du vill återta ditt samtycke till att motta någon form av marknadskommunikation som du tidigare har samtyckt till (se avsnittet ”Vad du ska göra om du inte vill motta marknadskommunikation från oss” för närmare information) ska du kontakta vår kundservice här. Obs! Om du ber oss att sluta behandla dessa uppgifter kan det betyda att vi inte kan tillhandahålla vissa av eller samtliga de tjänster som du har begärt. Ditt återtagna samtycke gällande vår behandling av dina personuppgifter ogiltigförklarar inte lagenligheten av vår behandling innan du återtog ditt samtycke.

Din rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att inte underkastas ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling

Där behandlingen av dina personuppgifter grundas på våra legitima intressen har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i sådana syften genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen som anges i slutet av denna policy. Med undantag för de syften för vilka vi kan demonstrera tvingande legitima grunder för att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter i enlighet med din invändning tills vi har undersökt frågan. Om vi håller med om att din invändning är rättmätig med utgångspunkt i dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kommer vi permanent att sluta använda dina uppgifter i dessa syften. Annars kommer vi att meddela dig de tvingande legitima grunderna vi har för vår fortsatta behandling av dina uppgifter.

Din rätt att få dina personuppgifter raderade eller att begränsa deras behandling

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas från våra system. Detta gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen som anges i slutet av denna policy. Förutsatt att vi inte har en befintlig rättslig grund för att fortsätta att behandla och spara dina personuppgifter kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att uppfylla din begäran.

Du kan också begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i de fall då du anser att vi inte har någon rättslig grund för behandlingen och där du har invänt mot behandlingen och vår undersökning av frågan är pågående, eller när du har begärt att vi fortsätter att spara dina personuppgifter eftersom du behöver dem för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  I de fall där behandlingen har blivit begränsad i enlighet med beskrivningen ovan kommer sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast att behandlas med ditt samtycke, eller för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter. 

Din rätt till dataportabilitet

Om den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter, i enlighet med beskrivningen i avsnittet ”Hur använder vi oss av dina uppgifter när vi tillhandahåller våra tjänster till dig?”, är samtycke eller om vi behöver behandla uppgifterna för att kunna fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig, har du rätt att motta dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Du kan också begära att vi överför dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig och vi gör detta när det är tekniskt genomförbart. Vi kan inte ge dig en kopia av dina personuppgifter om uppgifterna i fråga berör andra individer eller om vi har en rättslig grund för att hålla inne uppgifterna.

Hur du kontaktar oss:

Eventuella ansökningar om tillgång till innehållet kan skickas digitalt med hjälp av följande email: legal@sunclass.dk 
Alternativt skriftligt till:

Legal Dept., 

Sunclass Airlines ApS

Airshoppen 

Handlingsvej Øst 7

Hangar 276

2791 Dragør

Danmark

När du har lämnat din begäran och har gett oss den information vi behöver (inklusive identifierat dig) kommer vi att börja leta efter de personuppgifter som vi innehar om dig och har sedan 30 dagar på oss att svara på din begäran. 

Lämna in klagomål

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss om du har ett klagomål. Vi försöker lösa alla problem eller frågor du kan ha. Du har rätt att lämna ett klagomål till din dataskyddsmyndighet om du känner att dina lagliga rättigheter har kränkts.

Om du vill kontakta oss om denna integritetspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till oss eller skriva till Sunclass Airlines Legal & Compliance med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

Lagring av dina personuppgifter:

När du har gjort ett köp hos oss kommer dina personuppgifter att sparas för att säkerställa att vi kan tillhandahålla den bästa möjliga kundservicen till dig.  Vi sparar också dina personuppgifter för att möta våra rättsliga skyldigheter och bokföringsskyldigheter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att överföra information via internet är aldrig fullständigt säkert, och även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten när du överför uppgifter till våra webbplatser. Därför sker överföringen av uppgifter på din egen risk. När vi väl har mottagit dina personuppgifter kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla uppgifterna säkra och för att hindra obehörig åtkomst till dem.  Alla personuppgifter som du lämnar till oss sparas på våra säkra servrar.  Alla betalningstransaktioner krypteras med hjälp av SSL-teknik.

Vår inställning till datasäkerhet:

Att överföra information via internet är inte fullständigt säkert, och även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för uppgifter som överförs till vår webbplats. Därför sker varje överföring på din egen risk. När vi väl har mottagit dina personuppgifter kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla uppgifterna säkra och för att försöka hindra all obehörig åtkomst till dem.  Alla uppgifter som du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar. Alla betalningstransaktioner krypteras med hjälp av SSL-teknik. I fall där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord vilket ger dig åtkomst till vissa delar av vår webbplats är du ansvarig för att hålla det lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela detta lösenord med någon.

Vad händer om du följer en länk från vår webbplats till en tredje parts webbplats?

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser som har sina egna integritetspolicyer. 

Våra webbplatser innehåller länkar till och frame-taggar från webbplatser tillhörande vårt huvudkontor, våra leverantörer, annonsörer och andra tredje parter. Du kan se när en tredje part är involverad i att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt eftersom deras namn visas tillsammans med vårt. Om du följer en länk eller på annat vis använder någon av dessa webbplatser ska du tänka på att de har sina egna integritetspolicyer och att vi inte kan hållas ansvariga för dessa policyer eller för tredjepartswebbplatserna. Du bör alltid kontrollera webbplatsernas policyer innan du lämnar några personuppgifter till dem.

Vi förbehåller oss rätten att regelbundet uppdatera denna policy.

NOVEMBER 2019